OM OSS

RÄDSLAN AV ATT GÖRA FEL FÅR INTE HINDRA GLÄDJE AV ATT SKAPA.

Ur traditionellt hantverk och från jordnära material


Tradition & Vision är skapat utifrån just glädjen att skapa. En tillåtande fristad där en idè tar form, växer fram och blir någonting. Erfarenheter och idèer från ännu tidigare idèer blir tillsammans en produktbukett.


- Och så här får det "hålla på".

JÄRN

Jungfrulig malm som bryts ur våra berg förädlas till råmaterial i olika former. Stål som används för att bygga och bära upp stora delar av vårat samhälle. Stål och järn till delar i en maskin som ytterligare producerar något.


Järn som slits, stålkonstruktioner i hus som rivs, brunnar och rör som byts ut kan i ett oändligt kretslopp smältas ner för att återuppstå i ny skepnad.


I allt det här praktiska och konkreta för vår vardag kan vi också skapa något sirligt och skört, vi kan skapa en kraftfull linje som tilltalar våra inre sinnen. Här finns en oändlig värld som är lika viktig för oss människor för att få balans i en allt mer hektisk tillvaro.

Kretslopp – på riktigt

Gjutjärnsprodukter i Tradition & Visions sortiment kommer från återvunnet material som samlas in och smälts ner. Ett gammalt avloppsrör, en skrotad bil eller en uttjänt maskin som har gjort sitt. Järnet kommer ursprungligen från naturen och har använts i vår vardag men när det är dags så går det in i kretsloppet och får ett nytt liv. Tankarna går till det bibliska citatet ”-De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar”.


Smältugnen på Tierps Järnbruk är mest känd för gatugods, alltså brunnslock på gator och torg som vi kliver på varje dag. Anläggningen i norra Uppland har en historia som sträcker sig tillbaka till sent 1800-tal. Här tas återvunnet material emot och smälts ner för att bli nya produkter.

Kretsloppet med återvunnet skrot känns meningsfullt och blir ett bidrag till ett modernt levnadssätt. Där vår förhoppning är en värld för flera generationer framöver.

Tänk att ett sådant hårt och rellativt brutalt material kan ge en känsla av stil och elegans.

Förädlad natur

Produkterna från Tradition & Vision är med andra ord riktigt hantverk, producerade med känsla och omsorg. Materialen är naturens gåva till oss – i ny skepnad har det blivit vackra och användbara ting.

Olikheter Som kompletterar

"Jag tror på variation och olikheter."

När man bygger hus kan man inte heller bara ha tegelpannor för att få en helhet. Inte heller i samhället är det lyckat att alla ska vara stöpta i samma form och hindras från att utvecklas. Uppmuntra varandra och bejaka var och ens olikheter. I dessa olikheter finner vi styrka, idérikedom, arbetsglädje och en rörelse framåt.

/Karl-Johan Karlsson

ETT LITET AXPLOCK FRÅN SHOPPEN

UTVALDA PRODUKTER


NYHETSBREV TILL DIN INBOX

NYHETER VIA E-POST

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så håller du dig alltid uppdaterad med nyheter och annan viktig information.